Skip to main content

Voorwaarden

De voorwaarden van HealthTime zijn in het document “Algemene Voorwaarden HealthTime 2019” vastgelegd. In deze voorwaarden willen wij heldere en transparante informatie geven over onze voorwaarden.

Indien u na het doornemen van onze algemene voorwaarden, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u gerust contact met ons op nemen.