Skip to main content

Tarieven en vergoedingen

De kosten voor dieetadvies zijn door de zorgverzekeringen vastgelegd.
Onze praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is direct toegankelijk. Wij hanteren geen extra toeslagen.

U heeft geen verwijsbrief nodig. Wel kan het soms een meerwaarde hebben om een verwijsbrief te vragen aan uw huisarts. Door een verwijsbrief hebben onze diëtisten meer informatie over bijvoorbeeld uw medicatie en medische voorgeschiedenis. Hierdoor kunnen wij het dieet nog beter aanpassen op uw unieke situatie.

Hieronder vindt u de kosten van onze afspraken.Tarieven

-Intakegesprek 123 euro
-Vervolgafspraak 41 euro
-Telefonisch consult 20,5 euro
-Extra voedingsadvies 20,5 euro
-Niet nagekomen afspraak 28 euro

De basisverzekering vergoedt 3 uur dieetadvies per kalenderjaar. Voor volwassen betaalt u voor deze zorg eerst uw eigen risico. Dit betekent dat de kosten voor dieetadvies alleen (deels) in rekening worden gebracht als u uw eigen risico nog niet volledig hebt verbruikt.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden extra uren voor dieetadvies. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeringspakket.

Ketenzorg
Dieetadvies bij diabetes mellitus type 2, COPD en hart- en vaatziekten (hoge cholesterol en bloeddruk) worden vanuit de ketenzorg vergoed, als uw huisarts hierbij is aangesloten en u hierbij aansluit.

Ketenzorg houdt in dat verschillende zorgverleners (zoals diëtisten, huisartsen, apothekers) samenwerken om een zorgplan voor u op te stellen. De verschillende zorgverleners hebben inzicht in uw zorgplan en kunnen zo de verschillende behandelingen op elkaar afstemmen.