Skip to main content

Werkwijze

Het intakegesprek

werkwijze

Het eerste bezoek bij een van onze diëtisten is een intakegesprek van 60 minuten.

Tijdens deze eerste kennismaking worden uw hulpvraag, verwachtingen en wensen besproken. De diëtist zal vragen stellen over uw persoonlijke situatie, leefstijl en voedingspatroon.

Uw culturele, sociale en medische achtergrond zal ook worden besproken, zodat de diëtist begeleiding kan bieden dat aansluit bij uw unieke situatie.

 Afhankelijk van uw doel zullen er verschillende lichaamsmetingen worden uitgevoerd, zoals een meting van uw Body Mass Index (BMI) en gewicht.

Als u bij de diëtist komt vanwege een aandoening, zal de diëtist voorlichting geven over wat er gebeurd in het lichaam door de ziekte en/of hoe voeding de eventuele klachten mogelijk kan verminderen.

Als u bent verwezen door een huisarts of specialist, zal de diëtist een rapportage van de intake sturen naar de desbetreffende verwijzer voor een multidisciplinaire samenwerking.

Voedingsadvies

Afgestemd op uw hulpvraag, wensen, huidige voedingspatroon en uw unieke situatie wordt er in samenspraak een persoonlijk dieet opgesteld. Er wordt hierbij rekening gehouden met realistische doelen. U ontvang het dieet en aanvullende informatie binnen drie werkdagen na het intakegesprek.

Vervolggesprekken

De vervolgconsulten duren tussen de 20 en 30 minuten. Tijdens de vervolgconsulten zal er worden gekeken naar de voortgang met het dieet en/of de nieuwe leefstijl. De inhoud van het vervolgconsult wordt afgestemd op de persoonlijke hulpvragen en doelen.

Als het nodig is, zal het dieet tussentijds worden aangepast. De diëtist zal u tijdens de vervolgconsulten coachen om het nieuwe voedingspatroon en/of de nieuwe leefstijl eigen te maken.

Er worden ook eventuele knelpunten en/of moeilijkheden besproken en handvatten aangereikt om hiermee om te gaan.