Skip to main content

Privacy Policy

Focus Voeding is een diëtistenpraktijk van hoge kwaliteit. Wij leveren uitsluitend gespecialiseerd dieetadvies op onze spreekuurlocaties, geven advies en voorlichtingen aan bedrijven en instellingen en geven workshops voor verschillende sectoren.

Wij verkopen geen producten en geven nooit persoonlijke gegevens, cijfers, statistieken en andere informatie door aan commerciële instellingen.

De praktijk bestaat uit 4 gespecialiseerde diëtisten die op de hoogte zijn van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

 

Focus Voeding gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat was voorheen vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van diensten van Focus Voeding hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Deze verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Dit gaat om gewone persoonsgegevens, maar ook om bijzondere persoonsgegevens.

 

Gewone persoonsgegevens:

Naam

Geboortedatum

Adresgegevens

BSN

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

E-mailadres

etc.

In sommige gevallen vragen wij om bijzondere persoonsgegevens van u. Dit zijn onder anderen medische persoonsgegevens. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling.

Uw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

Waarom is dat nodig?

Focus Voeding heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om u een persoonlijk, op maat gemaakt dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Focus Voeding bewaart uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

  1. Delen met andere partijen

Focus Voeding zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (bijvoorbeeld een rapportage naar uw verwijzer of een overdracht naar een instelling of andere behandelaar). Focus Voeding heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht. De veilige gegevensoverdracht vindt plaats via een beveiligde medisch mail: Zorgmail, of via de post.

 

Met Zorgmail heeft Focus Voeding een overeenkomst om te zorgen voor een hoog niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor het mailverkeer.

Focus Voeding dient de declaraties zelf in bij de zorgverzekeraar, zonder een tussenpersoon of tussenbedrijf. Hiermee geeft Focus Voeding alleen de noodzakelijke, beperkte informatie door aan uw zorgverzekeraar.

  1. Bewaren van de gegevens

Focus Voeding zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om uw gegevens veilig op te bergen. De gegevens worden in een medisch beveiligde, online Cloud bewaard die allen toegankelijk is door de diëtisten van Focus Voeding en het ICT bedrijf zelf.

Met deze organisatie heeft Focus Voeding een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.

Focus Voeding blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens.

  1. Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dietist@focusvoeding.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

  1. Beveiliging

Focus Voeding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken met beveiligde computers en gegevens zijn extra beveiligd en niet toegankelijk voor buitenstaanders op de medisch beveiligde online Cloud. Er worden voor de veiligheid van uw gegevens geen papieren dossiers bewaard. Papieren verwijsbrieven worden wel in een beveiligde plek bewaard.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Focus Voeding kunt u contact opnemen met de eigenaar van Focus Voeding, Maren Rothkegel, op 0655890440 of via de mail: dietist@focusvoeding.nl

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.