Skip to main content

Begeleiding voor en na bariatrische chirurgie

Bariatrische chirurgie is de verzamelnaam voor alle operaties die als doel hebben het gewicht te verminderen. Er zijn verschillende methoden van bariatrische chirurgie. Elke soort bariatrische chirurgie beperkt de voedselopname en wijzigt de spijsvertering.

Voorbeelden van bariatrische chirurgie zijn onder andere gastric bypass en gastric sleeve. De hoeveelheid gewicht die u kunt afvallen na een bariatrische chirurgie verschilt per soort operatie, uw totale gewicht en de veranderingen in uw voedings- en beweeggedrag.

Na een bariatrische chirurgie verdwijnen sommige gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan obesitas, zoals bijvoorbeeld diabetes mellitus type 2.

Het behandelplan

Tijdens het traject voor bariatrische chirurgie kunnen de zorgverleners bepalen dat u minimaal drie maanden onder begeleiding van een diëtist een gezond voedingspatroon moet aanleren.

Hierbij wordt ook vaak aangegeven dat u een bepaald aantal kilo’s moet afvallen in de bepaalde periode. Wij kunnen u hierbij begeleiden, zodat u op een gezonde manier afvalt en kennis verwerft over een gezond voedingspatroon.

Na de bariatrische chirurgie moet u anders gaan eten. Dit kan lastig zijn. Er kunnen ook klachten ontstaan, zoals dumping, buikklachten en ontlastingsklachten. Wij kunnen u begeleiden om uw voedingspatroon aan te passen en uw handvatten aan te reiken zodat u klachten verminderen.

Een aantal jaar na een bariatrische chirurgie komen sommige mensen weer aan. Vaak komt dit doordat ongemerkt het voedings- en beweegpatroon veranderd. Wij kunnen u begeleiden om uw voedingspatroon aan te passen, zodat u weer afvalt of op gewicht blijft.