Skip to main content

Informatie voor verwijzers

Focus Voeding staat voor persoonlijke voedingsadvies en begeleiding Het voedingsplan wordt aangepast uw individuele doel en behoeften. Wij hechten veel waarde aan multidisciplinair samenwerken met andere zorgverleners om ervoor te zorgen dat de behandelingen goed op elkaar aansluiten.

Onze praktijk werkt samen met verschillende organisaties, zoals huisartsen, gezondheidscentra en de maag-, darm- en leverartsen van het Spaarne gasthuis. Lees hier meer over onze samenwerkingen.

Verwijzen

Op tijd doorverwijzen voor voedingsadvies- en begeleiding kan een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van de cliënt. In de artsenwijzer diëtetiek kunt u lezen wanneer voedingszorg nodig is.

Hier kunt u ook lezen welke doelen er worden gesteld bij de verschillende aandoeningen. Zo kunt u onder andere cliënten doorverwijzen die leiden aan de onderstaande aandoeningen.
-Overgewicht
-Ondervoeding
-Diabetes mellitus type 1 en type 2
-Maag/darmklachten
-COPD
-CVRM
-Schildklierproblemen

Niet alle redenen voor een bezoek aan de diëtist worden genoemd in de artsenwijzer. Zo kan voedingsbegeleiding ook wenselijk zijn bij zwangerschap, als iemand veganistisch dieet of als iemand fanatiek sport.

Ondanks dat het niet meer verplicht is voor de cliënten om een verwijsbrief te hebben, kan het vaak wel waardevol zijn om een verwijsbrief te geven. Door een verwijsbrief hebben onze diëtisten meer inzicht in de medicatie en medische geschiedenis van de cliënt.

Hierdoor kunnen onze diëtisten de voedingsbegeleiding goed hierop aanpassen. Bovendien bent u dan door de rapportages op de hoogte van de inhoud van de diëtistische behandeling.

Twijfelt u of u een cliënt moet doorverwezen? Neem dan contact op via dietist@focusvoeding.nl of 06 5589 0440.

Verwijsformulier

Als u een cliënt wilt doorverwijzen kunt u gebruik maken van zorgmail, zorgdomein, het ketenzorgprogramma, een algemeen verwijsformulier of ons verwijsformulier. Indien gewenst kunnen wij een aantal verwijsformulieren leveren bij uw praktijk.

Rapportage

Na het intakegesprek wordt er een individueel dieetadvies opgesteld, rekening houdend met de voorgeschreven medicatie, laboratoriumwaarden, medische gegevens en leefsituatie van de cliënt.

Binnen enkele dagen na het intakegesprek zal u een beginrapportage ontvangen, zodat uw inzicht heeft in de begeleiding van de cliënt. Na afloop van de behandeling zal u een eindrapportage ontvangen.

Voorlichtingen & advies

Onze praktijk is actief betrokken in de Geïntegreerde Eerstelijns Zorg (GEZ) en ketenzorgen. Wij adviseren naast huisartsen ook onder andere REOS en het knooppunt Ketenzorg over onderwerpen op het vakgebied diëtetiek.

Voor paramedici

Onze diëtisten kunnen voorlichting geven over de meerwaarde van multidisciplinair samenwerken met diëtisten en over het opstarten van een samenwerking tussen onze praktijken. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend.

Voor apotheken

Onze diëtisten kunnen voorlichtingen geven aan uw medewerkers over de meerwaarde van een diëtist binnen de apotheek. Onze diëtisten kunnen diverse diensten aan uw bezoekers verlenen, zoals:

-Een inloopspreekuur voor voeding gerelateerde vragen in uw apotheek
-Healthchecks
-Beantwoorden van voedingsgerelateerde vragen (via mail, telefoon of een fysieke afspraak)
-Screening van cliënten op ondervoeding tijdens de nationale longweek
-Voorlichtingsworkshop
Bijvoorbeeld tijdens de diabetes mellitus controle dag, wereld diabetesdag,
-Leefstijlcoaching, nationale sportweek en de nationale week zonder vlees.

Contact

Bij behoefte aan overleg of meer informatie kunt u contact opnemen via dietist@focusvoeding.nl of 06 5589 0440.