Samenwerkingen

Wij geloven in een multidisciplinaire benadering voor het behandelen van gezondheidsproblemen.  Graag werken wij samen met verschillende zorgprofessionals zoals huisartsen, fysiotherapeuten, gezondheidscentra en praktijkondersteuners. Onze huidige samenwerkingspartners zijn:

  • Fysiotherapeutenpraktijk Fysio Expert
  • Sport- en revalidatiecentrum Kennemerland (SRK)
  • Maag-, darm- en leverartsen van het Spaarne Gasthuis
  • Kinderartsen van het Spaarne Gasthuis

Diverse huisartsenpraktijken
Wij werken onder andere met de volgende huisartsenpraktijken:

  • Huisartsenpraktijk Puite
  • Huisartsenpraktijk Haarlem Samen Gezond.
  • Huisartsenpraktijk ‘t Sorgbosch
  • Huisartsenpraktijk Kuiper & van Dun
  • Huisartsenpraktijk van Vliet, Israel en Blank

Heeft u interesse om met ons samen te werken? Neem dan contact met ons op.

Focus voeding