Huisartsen en Verwijzers

Samen zijn we sterker en bieden wij betere zorg.

Mijn grondige opleiding met veel ervaring, diepgaand inzicht in de pathologie en fysiologie van het lichaam geven mij een voordeel als diëtist. Ik hecht er veel waarde aan nauw samen te werken met andere zorgverleners om ervoor te zorgen dat de behandelingen en begeleiding rond de patiënt goed op elkaar aansluiten.

Mijn specialisaties zijn: DM, COPD, ondervoeding en MDL (maag-darm en leverziekten) met een additionele specialisatie in coeliakie.

Ik heb veel passie voor voeding en de gezondheid van de mens. Dit kan ik goed aan mijn cliënten en andere zorgverleners overbrengen.

Huisartsen & Specialisten

Ik streef naar een nauwe samenwerking met u als verwijzend arts om een individueel dieetadvies voor uw patiënt op te stellen, gebaseerd op de voorgeschreven medicatie, laboratoriumwaarden en medische gegevens.

Binnen enkele dagen na het intakegesprek krijgt u van mij een rapportage om inzage te krijgen in de vorderingen en behandeling bij mij. Na afloop van de begeleiding stuur ik een eindrapportage.

Ik neem graag de tijd om met u of uw praktijkondersteuner de behandeling af te stemmen en te overleggen.

GEZ en Ketenzorg 

Ik ben actief betrokken bij de ontwikkelingen in de GEZ en ketenzorgen en adviseer naast huisartsenpraktijken ook o.a. REOS en het Knooppunt Ketenzorg op het vakgebied diëtetiek.

Graag deel ik deze kennis met u en zou ik graag mee willen werken aan het opbouwen of optimaliseren van uw GEZ.

Paramedici 

Graag geef ik u voorlichting over het belang en meerwaarde van een diëtist binnen uw team en over het opstarten van een samenwerking tussen onze praktijken.

Samen kunnen wij groepsbegeleiding aanbieden voor mensen met overgewicht, chronisch zieken, kinderen en zwangeren en informatie-avonden organiseren.

Apotheken

Ook in uw apotheek geef ik graag voorlichting aan uw medewerkers over het belang en de meerwaarde van een diëtist binnen uw apotheek.

Diensten die ik aan uw clientèle kan bieden:
- Inloopspreekuur in uw apotheek
- Beantwoorden van voedingsgerelateerde vragen
- Screening op ondervoeding tijdens de longweek
- Voorlichtingsworkshop tijdens de DM meter controle dag
en nog veel meer.

Voordelen voor uw apotheek: een groter aanbod van dienstlevering en verstrekken van voorgeschreven voedingssupplementen (bv. babyvoeding, drinkvoeding, vitamine- en mineraalsupplementen,  probiotica of vezelsupplementen).

Comments are closed